Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010

Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na plnenie zmluvy / dodatkov vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
428/2008 Allianz-Slovensk pois?ov?a, Dostojevskho rad 4, Bratislava Havarijn poistenie motorovho vozidla VW Transporter Kombi 0 0 MZ SR Centrum pre lie?bu drogovch zvislost, Hrani?n 2, Bratislava 08.12.2008 07.12.2013

Späť na zoznam