Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010

Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na plnenie zmluvy / dodatkov vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
435/2008 Regulaterm s.r.o., Landauova 1, Bratislava Vykonvanie odbornch prehliadok a servisnej ?innosti ( prehliadka kotlov, kontrola prevdzkovch stavov, teplota, tlak, chod ?erpadiel. Kontrola zabezpe?ovacch prvkov) na vyhradench technickch zariadeniach v objekte plynovej kotolne 10030 0 MZ SR Centrum pre lie?bu drogovch zvislost, Hrani?n 2, Bratislava 01.01.2009 31.12.2013 platba mesa?ne, trvanie zmluvy 5 rokov

Späť na zoznam