Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010

Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na plnenie zmluvy / dodatkov vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
430/2008 AXA pois?ov?a a.s.Laurinsk 18, Bratislava povinn zmluvn poistenie motorovho vozidla Citroen Berlingo 250 0 MZ SR Centrum pre lie?bu drogovch zvislost, Hrani?n 2, Bratislava 15.12.2008 14.12.2011 platba ro?ne, tvanie 3 roky

Späť na zoznam