Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010

Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na plnenie zmluvy / dodatkov vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
414/2008 ACCOR Services , s.r.o., Karadi?ova 8, Bratislava poskytovanie stravovacch sluieb formou stravnch poukok Ticket Restaurant 0 0 MZ SR Centrum pre lie?bu drogovch zvislost, Hrani?n 2, Bratislava 10.06.2008 09.06.2013 platba za cel obdobie zmluvy v trvan 5 rokov

Späť na zoznam