Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010

Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na plnenie zmluvy / dodatkov vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
401/2007 BAX PHARMA, s.r.o. Bratislava dodvka jednoparametrovch a viacparametrovch toxikologickch testov 200820 0 MZ SR Centrum pre lie?bu drogovch zvislost, Hrani?n 2, Bratislava 09.07.2007 09.07.2012 platba za cel obdobie zmluvy v trvan 5 rokov

Späť na zoznam