Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010

Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na plnenie zmluvy / dodatkov vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
374/2007 Qiso -Slovakia s.r.o., Hybeova 3, Bratislava poradenstvo a kontroln ?innos? pri udriavan systmu manarstva kvality, riadenie a koordincia vetkch ?innost na udriavan potrebnch dokumentov pod?a normy STN EN ISO 9001:2001 3000 0 MZ SR Centrum pre lie?bu drogovch zvislost,Hrani?n 2, Bratislava 01.03.2007 27.02.2012 platba ro?ne, zkazka s nzkou hodnotou max.limit do 4979 eur

Späť na zoznam