CPLDZ - Centrum pre liečbu drogových závislostí

Prečo nežiť zdravšie, elegantnejšie, bez závislosti?
__________________
Aktuálne

O nás
::Liečba
Poradňa
Výskum
Kontakt
___________________
1 článok

vytlač

Ambulantná liečba
  • Program ambulantnej liečby ľudí so závislosťou od alkoholu
  • Program ambulantnej liečby pre ľudí so závislosťou od tabaku
  • Program ambulantnej liečby pre ľudí závislých od opiátov a iných látok
  • Ambulantná detoxifikačná liečba
  • Liečba závislých od hry („gamblerov“)
  • Ambulantná substitučná liečba - Metadónová udržiavacia liečba


Program ambulantnej liečby ľudí závislých od alkoholu

Ambulantný program pozostáva z individuálnych konzultácií s terapeutom, kontrol u lekára, účasti na skupinovej psychoterapii a odporúčané je tiež užívanie liekov predpísaných lekárom.
Podmienky liečby: súhlas pacienta, zdravotné poistenie, absolvovaná detoxifikácia s následnou dodržiavanou abstinenciou.
Cieľová skupina:
pacienti so závislosťou od alkoholu, prípadne aj v kombinácii s inou formou závislosti.
Doba trvania: odporúčaná doba liečby je minimálne 1 rok.
Plán liečby pre ľudí so závislosťou od alkoholu.

 Centralna karta   
 Cakaren 1. poschodie

Program ambulantnej terapie pre ľudí závislých od tabaku

Program je určený na liečbu závislosti od tabaku (fajčenia). Je to liečba využívajúca kombináciu prístupov a techník podpornej, racionálnej, behaviorálnej psychoterapie v kombinácii s medikamentóznou liečbou.
Podmienky liečby:
súhlas pacienta, neprítomnosť, resp. abstinencia pri inej závislosti od psychoaktívnych látok.
Cieľová skupina: pacienti so závislosťou od tabaku.
Doba trvania:
odporúčaná doba liečby je minimálne 1 rok.
Plán liečby pre ľudí so závislosťou od tabaku.

 Ambulancia lekara 1. poschodie    
 Maly klub, 1. poschodie

Program ambulantnej liečby pre ľudí závislých od opiátov a iných látok

Ide o formu ambulantnej liečby, v ktorej okrem individuálnych konzultácií s terapeutom dominuje skupinová psychoterapia. Nasleduje po detoxifikačnej liečbe, popri nej sa v zásade nepodávajú žiadne opiáty.
Podmienky liečby:
vek nad 18 rokov (do 18 rokov so súhlasom rodiča), dobrovoľnosť s podmienkou súhlasu na náhodnú kontrolu moča na zisťovanie prítomnosti psychoaktívnych látok, zdravotné poistenie, úspešne absolvovaná detoxifikácia potvrdená laboratórne, toxikologickým vyšetrením moča.
Cieľová skupina:
detoxifikovaní, abstinujúci pacienti so závislosťou od opiátov a iných ilegálnych psychoaktívnych látok.
Doba trvania:
odporúčaná doba liečby je minimálne 1 rok.
Plán liečby pre ľudí so závislosťou od opiátov a iných látok.

 Cakaren 2. poschodie   
 
 Chodba 2. poschodie

Ambulantná detoxifikačná liečba

Pri ambulantnej detoxifikácii ide o režimovú liečbu pozostávajúcu podľa potreby z kombinácie podávania liekov, individuálnych konzultácií s lekárom, psychoterapie.
Cieľová skupina:
Pacienti všetkých vekových kategórií (do 18 rokov so súhlasom rodičov) so závislosťou od alkoholu, opiátov (heroínu), metamfetamínov (pervitín), kokaínu, marihuany, prchavých látok (toluén, iné rozpúšťadlá a lepidlá), od liekov (sedatív a hypnotík), od tabaku a iných psychoaktívnych látok a pre pacientov s hráčskou vášňou („gambleri“).
Podmienky liečby: dobrovoľnosť, zdravotné poistenie, psychologické vyšetrenie, psychiatrické vyšetrenie, príp. toxikologické vyšetrenie. Uvedené vyšetrenia môžete absolvovať priamo v centre.
Doba trvania:
od 7 do 30 dní, prípadne podľa potreby.
Plán liečby pre ľudí so závislosťou.

 Toxikologicke laboratorium  
 Chodba 2 . poschodie

Liečba závislých od hry („gamblerov“)

Ide o program s úvodným diagnostickým rozhovorom a pokračovaním v ambulantnej, prípadne lôžkovej liečbe. Významnou súčasťou ambulantnej liečby je skupinová psychoterapia.
Podmienky liečby:
súhlas pacienta, zdravotné poistenie, psychiatrické a psychologické vyšetrenia. Uvedené vyšetrenia je možné absolvovať priamo v našom centre.
Cieľová skupina:
pacienti s hráčskou vášňou („gambleri“).
Doba trvania:
odporúčaná doba liečby je minimálne 1 rok.
Plán liečby pre ľudí so závislosťou od hry.

 Velky klub, 3. poschodie   
 Cakaren 3. poschodie

Ambulantná substitučná liečba - Metadónová udržiavacia liečba

Ambulantný program dlhodobej medikamentóznej liečby závislých od opiátov (najmä heroínu). Je určený najmä pre tých ľudí, ktorí mali opakované neúspešné pokusy o detoxifikáciu. V programe poskytujeme pravidelnú lekársku aj psychologickú starostlivosť.
Podmienky liečby:
súhlas pacienta, zdravotné poistenie, psychologické, psychiatrické vyšetrenie, odporúčanie lekára Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave. Všetky vyšetrenia je možné absolvovať priamo v našom centre.
Cieľová skupina:
pacienti nad 18 rokov so závislosťou od opiátov po opakovaných neúspešných pokusoch o detoxifikáciu, tehotné ženy so závislosťou od heroínu, HIV-pozitívni pacienti so závislosťou od heroínu.
Doba trvania:
odporúčaná doba liečby je minimálne 1 rok.
Plán liečby pre ľudí v ambulantnej substitučnej liečbe.

 Vydajna metadonu    
 
[admin] || Design & Code: APiR47 || XHTML , CSS valid